COOKIES
 
狗年賀年曲奇罐裝禮盒
精美鐵罐內,特選多款曲奇,罐內同時有蝴蝶酥、抹茶曲奇、仲有應節一口合桃酥、新口味檸檬伯爵茶曲奇及杞子舊陳皮杏仁脆片、紅莓果醬曲奇、原味手指曲奇。最搶眼當然係罐內嘅水仙花糖霜曲奇啦!親朋至愛收到一定開心曬!

原價$298(凡於1月28日前,可以優惠價$248預訂)
Price:
Size Serve   Price Square Shape
$248
蝴蝶酥罐裝禮盒
精美鐵罐少甜蝴蝶酥,送禮佳品。
Price:
Size Serve   Price Square Shape
$298
抹茶曲奇罐裝禮盒
罐裝抺茶曲奇
精美鐵罐盛放抹茶香曲奇,內附抹茶沖包,邊呷茶邊嘗餅。

[ DOWNLOAD COOKIE'S MENU HERE ]

Price:
Size Serve   Price Square Shape
$298
高雅福字盒裝曲奇 460g
自家設計紙盒裝雜錦曲奇,束上精美蝴蝶結,是送禮熱門選擇。
Price:
Size Serve   Price Square Shape
460g $250
農曆年得體樽裝
樽裝雜錦曲奇
選用厚身密實玻璃瓶,盛載多款不同口味曲奇,送禮得體。
Price:
Size Serve   Price Square Shape
Big $360
Small $240
頂級印尼香脆蝦片
頂級印尼香脆蝦片
Price:
Size Serve   Price Square Shape
100g $55
Four Mix Maccha Cookies
抹茶曲奇精美袋裝
選用優質日本抹茶粉,研製四款不同口感抹茶曲奇,內附抹茶沖包,茶香味濃。

[ DOWNLOAD COOKIE'S MENU HERE ]

Price:
Size Serve   Price Square Shape
160g $98
Palmiers
蝴蝶精美袋裝
自家研製少甜食譜,鬆脆而不膩。


Price:
Size Serve   Price Square Shape
110g $90
Walnut Biscotti
合桃餅乾條
不含牛油的餅乾條,是咖啡的最佳配搭。

Price:
Size Serve   Price Square Shape
120g $75
Two Mix Chocolate Chips Cookies
朱古力曲奇精美袋裝
朱古力碎為主,焗成兩款原味及朱古力味香脆大塊曲奇。

[ DOWNLOAD COOKIE'S MENU HERE ]
Price:
Size Serve   Price Square Shape
280g $98